Można znaleźć w serwisie Petycjeonline.com, tu przykład:

Większość petycji nie upublicznia tego typu danych (organizatorzy mogą konfigurować to co zbierają/udostępniają). Co więcej, nawet jeśli petycja wymaga podania takich informacji, jak widać na screenie, podpisujący może nie wyrazić zgody na ich upublicznienie. Co sugerujemy robić wszystkim, którzy doszli do wniosku, że podanie swoich danych teleadresowych wraz z PESEL-em i numerem dowodu komukolwiek w internecie jest akceptowalnym dla nich działaniem…

Przeczytaj także: