Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia e-Privacy, którego celem jest rewizja dotychczasowych przepisów o prywatności i łączności elektronicznej. Zaproponowane rozwiązania mają zapewnić lepszą ochronę prywatności użytkowników…