Zapewne niejednokrotnie spotkaliście się z sytuacją, w której przedstawiciel banku, operatora telefonicznego lub innego podmiotu, z którym zawieraliście umowę, wymagał okazania dowodu osobistego albo innego…

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia e-Privacy, którego celem jest rewizja dotychczasowych przepisów o prywatności i łączności elektronicznej. Zaproponowane rozwiązania mają zapewnić lepszą ochronę prywatności użytkowników…