Kacper znalazł RCE. W formatce logowania… — wystarczy jako nazwę użytkownika podać x” || komenda || “ Ominięcie uwierzytelnienia przez ustawienie ciasteczka isAdmin=1 też jest cudowne.…